Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Regler for motorbådsbrugere Ændret 29.02.2016
Uddannelse/alder/godkendelse af føreren
Download pdf
 • SKAL have Duelighedsbevis/speedbådsførerbevis.
 • Min. 16 år.
 • Godkendt af Fredericia Sejlklub.
  Inden sejlads SKAL føreren have modtaget instruktion i sejlads med den båd, der sejles med.

Sikkerhedsafbryder

 • Altid påsat MOB-line.

Motorhåndtering

 • Motoren skal slukkes når man er i umiddelbar nærhed af sejlere i vandet.
 • Hastighed i forhold til vejrforholdene og de joller der trænes.
Bøjearbejde
 • Når mærker droppes og hives op skal motoren være i frigear
 • Hvis mærker skal slæbes gøres dette ved et minimum hastighed og altid siddende på sædet.
 • Ankerliner må aldrig fastbindes til person
Påklædning
 • Godkendt sejlervest SKAL altid bæres og være lukket på alle ombordværende
 • Føreren bærer tøj efter sæson
Gæster i båden
 • Når der er gæster i båden gøres sejladsen passagervenlig
 • Under træning af ungdomssejlere må børn under 6 år ikke medtages

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben