Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Historie Ændret 31.12.2013

Fredericia Sejlklub 1900 - 2000

Her følger uddrag af Fredericia Sejlklub´s 100-års jubilæumsskrift.

Fredericia Sejlklub 1881

Fredericia Sejlklub har faktisk eksisteret så langt tilbage som i 1881, hvor den nævnes første gang. Altså snyd med de 100 år ? Nej da, for der er nemlig forskel på Fredericia Sejlklub og Fredericia Sejlklub. Sådan at forstå, at der er tale om to sejlklubber af samme navn. Den første, der blev stiftet i 1881 måtte rebe sejlene allerede i 1889, mens Fredericia Sejlklub, stiftet i år 1900, har haft vinden agten ind siden da. Helt nøjagtig hvilke personer, der holdt den første Fredericia Sejlklub over dåben, fortaber sig i historiens mørke, men granskning af gulnede avissider lader os formode, at nogle sejlsportsinteresserede telegrafister, der var tilknyttet den store telegrafstation i Fredericia, har været blandt stifterne af Fredericia Sejlklub nummer et.

Fredericia Sejlklub 1900

Det var en lørdag aften. Det var på Jernbanehotellet. Det var den 12. maj i det Herrens år 1900, at kølen blev strakt til Fredericia Sejlklub nummer to - den levedygtige.
En lille annonce i Fredericia Dagblad samme dag havde følgende appel:
"Samtlige Lystbaadejere samt i øvrigt enhver, der har Lyst til at virke for Dannelsen af en lokal Forening for Lystsejlads, indbydes til et Møde i Jernbanehotellets Spisesal i Aften (Lørdag den 12. Maj) Kl. 8 ½."
Underskrevet: "Flere Baadejere."

Stiftende generalforsamling

Der blev på mødet nedsat et femmandsudvalg til at udarbejde love mv. med henblik på den stiftende generalforsamling. Den fandt sted allerede den 19. maj - også: på Jernbanehotellet. Som klubbens første formand blev valgt en populær restauratør Knud Søndergaard, der i øvrigt endte sine dage som forretningsmand i Mexico City.
Generalforsamlingens dirigent var skibsbygger Schmidt, der senere blev havnefoged.
I klubbens 25-års-jubilæumsskrift stod der at læse om dirigent Schmidt:
Lige til den Dag i Dag har han bestridt Hvervet som Dirigent med stor Dygtighed og aldrig svigtende Interesse - altid valgt med Selvfølgelighedens Akklamation. Og utallige er de Tjenester, Havnefogeden gennem Aarene har ydet Klubben, ved Arrangement af Liggepladser, ved Brobygning, som Leder af Juniorhold, som Dommer ved Kapsejladser, som Foredragsholder osv. Gid alle Havnefogeder saa med samme Velvilje paa Sejlsporten!"
Af den sidste sætning kan måske afledes, at ikke alle havnefogeder i datidens Fredericia kunne leve op til Schmidts tjenester.

Fredericia Sejlklub op til i dag

Herefter blev klubben dannet og virkelig meget er sket på disse mange år, så ved klubbens 100 års jubilæum i sommeren 2000, havde en del medlemmer brugt rigtig mange timer til at studere og nedfælde klubbens historie. Dette flotte skrift om klubbens historie, er lagt ud på vores hjemmeside. Her fortæller historien, at klubben igennem alle disse år har skiftet placering, indtil flere gange, er vokset både i antal af medlemmer og i størrelse på havn. Havnen har i dag plads til ca. 520 både, hvoraf Fredericia Sejlklub, også kaldet FS disponerer over halvdelen, og Fredericia Motorbådsklub, kaldet FM over resten.
FS har i 2009 ca. 500 medlemmer. Af klubbens formålsparagraf fremgår det, at klubbens bærende element er at skaffe optimale vand- og landpladser til så mange aktive sejlere som muligt, samt at foretage oplæring og uddannelse af såvel unge som ældre med henblik på oplevelser til søs, på kapsejladsbanerne og under tursejlads Klubben er medlem af Dansk Sejlunion.
FS har gennem åerne udklækket mange dygtige sejlere, som tæller både Danmarksmestre, Europamestre, Verdensmestre og OL- guldvindere. Klubben består i dag af mange elementer. Øverste instans er generalforsamlingen, som finder sted i marts måned hvert år. Her fremlægges beretning for året, der er gået, og bestyrelsen vælges. Bestyrelsen har det overordnede styringsmæssige ansvar for klubben i hverdagen.

Fredericia Sejlklubs æresmedlemmer.

 • 1946 6. januar - Døvstummelærer Clausen
 • 1946 6. januar - Forretningsfører Hans P. Marcussen
 • 1947 19. marts - Havnefoged P. M. Schmidt
 • 1950 22. juli - Landsretssagfører P. A. Gudsøe
 • 1966 4. maj - Tekstilarbejder Heirich Hansen
 • 1975 6. maj - Lokomotivfører Axel Ravn
 • 1984 22. oktober - Skibsprovianteringshandler Ejnar Christensen
 • 1990 11. august - Skibsbygger Knud Andersen
 • 2000 19. maj - Jesper Bank
 • 2001 23. oktober - Direktør Vagn R. Hansen
 • 2006 26. marts - Eigil Jepsen 


Fredericia Sejlklubs formænd gennem tiderne.

 • 1900 Restauratør Knud Søndergaard
 • 1904 Tandlæge K. Boye Petersen
 • 1912 Sagfører P. A. Gudsøe
 • 1918 Trafikkontrollør C. Nielsen
 • 1919 Konsul, Vinhandler Andreas Christoffersen
 • 1931 Sagfører P. A. Gudsøe
 • 1936 Typograf Hans P. Marcussen
 • 1946 Chefredaktør P. A. Jørgensen
 • 1951 Skibsprovianteringshandler Ejnar Christensen
 • 1968 Værkfører Hans Jacob Clausen
 • 1974 Skibsbygger Knud Andersen
 • 1982 PR-chef Jens Lautrup
 • 1986 Direktør Vagn R. Hansen
 • 2001 Paul Enevold Jørgensen
 • 2003 John Middelboe ( konstitueret )
 • 2004 Formandskab :   John Middelboe , Peter Thomsen , Christian Gaardestrup
 • 2006 Formandskab :   John Middelboe , Peter Thomsen , Paul Enevold
 • 2009 Formandskab :   Peter Thomsen , Peter Lund Lorenzen, Søren Kragelund
   

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben