Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Organisering Ændret 27.02.2022

Fredericia Sejlklubs sektorer

Ledelse

Fredericia Sejlklub ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Hvert udvalg i sejlklubben har en udvalgsformand som tillige er bestyrelsesmedlem.

 

Information

Klubben har valgt internettet og en Facebook-side som den primære kommunikationskanal mellem udvalg, bestyrelse og medlemmerne og medlemmerne imellem. Vedligehold og opdatering af webportalen samt annoncesalg høre under dette ansvarsområde.

Aktivitetsudvalget

Ansvarsområdet omfatter tilrettelæggelse af forskellige sociale aktiviteter i årets løb for at styrke det sociale sammenhold .  Standerhejsning og stander nedtagning varetages af udvalget.
Pinseturen i det sene forår er e det fast tilbagevendende arrangement.
I vinterperioden er der bl.a. fester i klubhuset og klubaftener med foredrag og seminarer. Disse sejlrelevante foredrag og seminarer drejer sig bl.a. meteorologi og langturssejlads. 

Kapsejladssektoren

Udvalget varetager al praktisk afvikling af klubbens kølbåds sejladser, det være sig de ugentlige tirsdagssejladser på banen og efterfølgende hyggelige præmieuddeling med spisning.
Vort årlige klubmesterskab, hvor alle besætninger dyster i ens Matchrace både på ens vilkår.
afslutter sæsonnen.

Ungdomssektoren

Her foregår al uddannelse af unge mennesker fra de er ca. 6 år Der uddannes i mange forskellige bådtyper hvor der startes i "Optimisten". Udvalget bygger i væsentlig grad på en meget stor forældreopbakning, både i hverdagen, og i særdeleshed under stævner i weekenderne landet over sommeren igennem. Der sejles og trænes stort set hele sæsonnen. 


Sejlerskolen

Sejlklubben´sejlerskole  for seniorer disponerer over 3 Spækhuggere.

Klubbens frivillige instruktører underviser i "praktisk" sejlads hen over en sommersæson og der afsluttes med en praktisk prøver som sammen med vinterens undervisning i "navigation" og tilhørende prøve giver mulighed forerhvervelse af "Duelighedsbeviset".

 

Klubhuset

Sejlklubben disponerer over et fantastisk klubhus med byens bedste beliggenhed. Lokalerne bliver tilset af vor "vicevært".  Lokalerne kan udlejes til klubbens medlemmer  som et medlemstilbud. 
Booking og økonomi varetages af sejlklubbens kassererfunktion.


Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben