Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Målsætning Ændret 29.02.2016

Hovedmål

Vi vil have glade børn både på land og når vi sejler. Vi vil give dem en sund fritidsinteresse, der kan vare hele livet igennem.

Generelt

Vi vil hvert år modtage og fastholde mindst 10 nye sejlere, således at vi altid har 30 – 40 aktive sejlere.

Vi vil højne de sociale relationer forældrene imellem, således at forældrene lever et liv på havnen, og ikke blot på klokkeslæt afleverer og henter børnene.

Vi vil lægge vægt på samvær, venskaber og gode oplevelser blandt sejlerne. Det skal være en glæde for børnene at komme på havnen.

Vi vil være en klub, og ikke blot en idrætsgren. Vi går ikke til ”sejling”, vi ER sejlere.

Sejlads

Vi vil lære børnene at sejle, og give dem et synligt bevis på deres kunnen. Beviset er de sejlerdiplomer som Dansk Sejlunion har udviklet.

Vi vil have det sjovt med børnene medens vi lærer dem at sejle.
Vi vil ikke have det så sjovt, at vi ikke lærer noget, men vi vil ikke lære så meget at vi ikke har det sjovt.

Kapsejlads

Vi vil tilbyde de sejlere, der har ambitionerne, en struktureret og målrettet træning med kompetente trænere.

Materiel

Vi vil til stadighed have det nødvendige antal følgebåde, alle med en høj standard, der lever op til vores brug af dem.
Vores optimistjoller er opdelt i tre grupper :

  • Begynderjollerne er i pæn stand. Det er ikke nødvendigt at alle trimfunktioner fungerer optimalt, blot de kan anvendes. Det gør ikke noget hvis de får lidt knubs under træningen.
  • Midtergruppen er i god stand, og de kan anvendes ved deltagelse i kapsejladser. Alle trimfunktioner skal fungere fint.
  • De bedste joller skal alle have klassebevis. De skal være klar til deltagelse i stævner på højeste plan, og alle funktioner skal derfor fungere optimalt

Vi vil til stadighed have plads til opbevaring af grej til klubbens joller og både. Grej til de privat ejede joller skal der også være plads til.

Vi vil have et klubhus der er hyggeligt og rart, og som kan anvendes til undervisning i dårligt vejr, samt undervisning i vintermånederne.

Vores jolleplads skal være ryddelig og pæn, og den skal være indrettet sådan at alle kan komme til deres joller. Pladsen skal fungere hele året rundt


Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben