Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Undervisning i Praktisk sejlads 2022. Ændret 19.09.2022
Undervisning i Praktisk Sejlads    
     
   
Sejlerskolens aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage eller torsdag med start sædvanligvis Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.    
     
Vi tilstræber, at der er max 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.    
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.    
  • Sikkerhed om bord
  • Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele
  • Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl
  • Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)
  • Sejlads efter kompas eller vindretning
  • Anløb af pæle og ankring
  • Sejlads ud og ind af havnen
  • Søkort, vigeregler og bøjers betydning
   
Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge ind indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.    
     
Prisen for deltagelse kan findes her - bemærk at deltagelse på sejerskolen også kræver medlemsskab af sejlklubben - indmeldelse kan ske her.    
     
Spørgmål rettes til :.    
Torben Lorentsen    
5380125    
Mail: lorentsen64@gmail.com
 


Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben