Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Undervisning i Praktisk sejlads 2022. Ændret 27.02.2022
Undervisning i Praktisk sejlads 2022.    
Infomøde er den 31. april    
     
     
   
Sejlerskolens aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage eller torsdag med start sædvanligvis Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.    
     
Vi tilstræber, at der er max 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.    
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.    
Sikkerhed om bord    
Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele    
Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl    
Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)    
Sejlads efter kompas eller vindretning    
Anløb af pæle og ankring    
Sejlads ud og ind af havnen    
Søkort, vigeregler og bøjers betydning    
     
Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge ind indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.    
     
Prisen for Fredericia sejlklubs medlemmer er 1900 kr.    
     
Er man ikke medlem, så skal man bare melde sig ind i Fredericia sejlklub.    
Tilmelding foregår på Fredericia sejlklub hjemmeside    
     
     
     
Spørgmål rettes til :.    
Torben Lorentsen    
5380125    
Mail: lorentsen64@gmail.com
 


Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben