Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Sikkerhedsinstruks - Ungdomsafdelingen Ændret 29.02.2016
PROCEDURE VED ULYKKER FOR Ungdomsafdelingen. Download pdf
 
OVERVÆRER DU EN ULYKKE MED TILSKADEKOMST OG/ELLER BRAND GØR FØLGENDE:
 
Skaf overblik over hændelsen
 
Gør dig klart, hvad din opgave er:
°    Yd livreddende første hjælp / red brandtruede.
°    Alarmering 112 fortrinsvis fra fastnet telefon eller VHF: Lyngby Radio på kanal 16
 
Meld følgende oplysninger til alarmcentral (112) eller til koordinator.
°    Hvor ulykken er sket
°    Hvad der er sket
°    Antal tilskadekomne
°    Dit navn og kontakttelefonnummer
°    Lyt til spørgsmål og svar klart og tydeligt
 
Send en person til at modtage og guide eventuelle redningskøretøjer/ambulancer.
 
Tilse tilskadekomne – bekæmp eventuel brand.
 
Koordinator underretter Fredericia Sejlklub (formand for sikkerhedsudvalget, eller i dennes fravær det mest relevante medlem af klubbens ledelse):
°    Ovenstående oplysninger
°    Navne på de tilskadekomne

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben