Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Forældrepolitik Ændret 18.08.2018
Fredericia Sejlklubs ungdomsafdeling har til huse på et areal, som Fredericia Lystbådehavn stiller til rådighed. Alt hvad ungdomsafdelingen har på arealet af materiel (huse, stativer, trailere, jollevogne, joller osv.) tilhører alene ungdomsafdelingen, og det er således ungdomsafdelingen der har den fulde vedligeholdelsespligt for materiellet og arealet.

Vi ønsker at holde udgifterne nede på et fornuftigt niveau, og vi ønsker at sponsortilskud og medlemskontingenter primært anvendes til at sikre den bedst mulige træning på vandet.
Derfor er der behov for at alle forældre i ungdomsafdelingen giver et nap med.

Som forældre må man således påregne at deltage aktivt i dette arbejde. Der gøres en aktiv indsats for at få nye forældre til at føle sig velkomne i fællesskabet. Dette gælder både fællesskabet ved træningen i klubben og når vi tager til stævner.

Alle forældre bør deltage i afviklingen af træningsaftnerne, idet en jolle er for stor til, at sejlerne selv kan håndtere den. Deltagelse i stævner kræver også deltagelse af en forældre.

Der udfærdiges en sæsonplan, hvor forældrene fordeles med et antal vagter.
Arbejdsopgaverne for vagter er dels sikkerhedsmæssigt at være på havnen hvis der skulle indtræffe en ulykke, samt sikre, at der er pænt, ryddeligt og aflåset når træningen er slut.

Husk at anvendelse af RIBs kræver speedbådscertifikat - er der opbakning til det (og forældre nok der ønsker det) - kan prøveforløb afholdes i klubben og ved anvendelse af klubbens både.

Der gives information til forældrene på forældremøde i starten af sæsonen og løbende på mail. Det er derfor vigtigt, at både forældres og sejlerens mailadresse er opdateret via login på hjemmesiden. Se afsnittet "Mine medlemsoplysninger" Det skal forældrene og/eller sejleren selv sørge for.

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben