Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Undervisnings plan 2022 Ændret 27.02.2022
Undervisning i Praktisk sejlads 2022.
Infomøde er den 31 april
 
 
 
Sejlerskolens aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage eller torsdag med start sædvanligvis Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.
 
Vi tilstræber, at der er højest er 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.
Sikkerhed om bord
Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele
Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl
Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)
Sejlads efter kompas eller vindretning
Anløb af pæle og ankring
Sejlads ud og ind af havnen
Søkort, vigeregler og bøjers betydning
 
Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge ind indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.
 
Prisen for Fredericia sejlklubs medlemmer er 1900 kr.
 
Er man ikke medlem, så skal man bare melde sig ind i Fredericia sejlklub.
Tilmelding foregår på Fredericia sejlklub hjemmeside
 
 
 
Spørgmål rettes til :.
Torben Lorentsen
5380125
Mail: lorentsen64@gmail.com
Undervisnings plan 2022 Ændret 02.09.2021
Der vil være 17 undervisning dage med instruktør.
Der er 2 fredage hvor vi også sejler. 
En hygge sejl aften med grill og en aften med mørke sejlads og grill  
 Fredag i efteråret kommer vi til at sejle i mørke og vi vil sejle
i fyrvinkel, og se andre både med lanterner.
   
Det kan blive nødvendig at aflyse en dag hvis jeg
ikke kan finde en afløser for instruktøren.
 
Den 20 april vil der være undervisning i bogen GAST.
GAST er en bog som hver elev får og den er lavet
til elever i sejler skolen.
 
Førsten sejler aften er mandag den 2 maj for forår og Der sejles i maj og juni
1 august er første sejler aften i efteråret. Der sejles i august og september
 
 
I oktober er der prøve for dem der vil.
Dato kommer til efteråret.
 
 
spørgmål rettes til:  
lorentsen64@gmail.com  
   
Mvh.  
Torben Lorentsen  
   
 
 
Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben