Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Indkaldelse til ordinær generalforsamling Skrevet 22.05.2021
Jfr. klubbens vedtægter og gældende corona-regler indkaldes der herved til ordinær generalforsamling onsdag den 16 juni 2021 i klubhuset Sanddal Bakke 20.

Kl 18.30 tænder vi grillen og får lidt at spise og drikke.

Generalforsamlingen starter kl 19.30

Det reviderede regnskab 2020 er vedhæftet generalforsamlingsindkaldelsen.

Budget 2021 er ligeledes vedhæftet
Generalforsamling i Fredericia Sejlklub
 
 
Dagsordenen er:  
 
Valg af dirigent.
  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  2. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af plan for aktiviteter for det kommende år.
  5. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg til bestyrelse 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer lige år.                                  På valg er :      John Middelboe                                                                                                             Kåre Hedegård                                                                                                             Frank Viberg Holde                                                                                 Alle modtager genvalg.
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen hvert år.                                                                                        Erik Schibsbye  modtager genvalg                                                                                Jesper Vind Olesen modtager ikke genvalg
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år. 
  10. Eventuelt.
Pbv.

 
Bestyrelsen
Fredericia Sejlklub.
 
FS regnskab 2020

FS regnskab afdelinger

FS budget 2021
Læst 231 gange, senest 16.09.2021
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben