Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Nye retningslinjer og status Skrevet 21.04.2020
Covid-19 har stadig grebet om samfundet - men heldigvis løsere end før. Her er nye retningslinjer efter DS og DIF har justeret deres anbefalinger.
Aktiviteter i Fredericia Sejlklub iht. COVID-19

Foråret har været over os et stykke tid, og nu ser det endelig ud til, at vi – i det små – kan starte aktiviteter op i Fredericia Sejlklub.

Der er stadig ret snævre grænser for hvad vi kan og bør – grænser vi bør efterleve for at være med til at sikre en forsvarlig genåbning af samfundet.

Herunder en oversigt over aktiviteter og hvorledes de påvirkes af de ændrede anbefalinger:
 • Generalforsamling => Fortsat udskudt på ubestemt tid – indtil videre efter 10. maj*
 • Standerhejsning (vask) => Fortsat udskudt på ubestemt tid – indtil videre efter 10. maj
 • Kapsejlads => opstart uden socialt arrangement
 • Sejlerskole => mulig opstart – men afventer instrukser
 • Ungdom => træning i små grupper spredt ud over ugen. KUN træning for erfarne sejlere som kan håndtere jollen med et minimum af assistance – derfor ikke opstart af begynderhold før tidligst 10. maj
*Med hensyn til generalforsamlingen, er der den juridiske spidsfindighed at bestyrelsen burde have været valgt allerede. Da det ikke har været muligt er bestyrelsens arbejde og kompetencer overgået til ren forretningsførelse. Der vil derfor i den mellemliggende periode ikke kunne træffes beslutninger der forpligter FS ud over hvad der er ”almindelig drift”. Større initiativer må derfor afvente en nytiltrådt bestyrelse. Det samme gør sig gældende i stort set samtlige danske sejlklubber.

Nye retningslinjer for aktiviteter iht. DS’s anbefalinger:

Indendørs:
Klubhuset holdes fortsat helt lukket. Det gælder også brug af omklædningsrum og toiletter hvor der stedet henvises til havnens toiletter som rengøres oftere. For grejskur, værksted mv. vil der ligeledes fortsat kun være adgang for 1-2 personer ad gangen for at kan hente udstyr, både eller lignende.
For alle aktiviteter vil sige, at man skal møde op omklædt.

Udendørs – på land:
Forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer skal overholdes.
Det er op til ledere/trænere at tilrettelægge aktiviteter, så der hverken ved tilrigning, søsætning eller hjemkomst bliver problemer i forhold til begrænsningen på de 10 personer – fx på slæbestedet.
Dette giver mulighed for, at fx en træner eller instruktør kan give instruktioner eller briefinger til grupper på 9 personer ad gangen (forudsat afstand på 2 meter) i land.

Udendørs aktiviteter – på vandet:
Dansk Sejlunion vurderer, at følgende aktiviteter kan gennemføres inden for myndighedernes retningslinjer – på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer overholdes, og at der holdes afstand på 2 meter til andre:
 • Sejlads, træning eller undervisning for erfarne sejlere i Optimistjoller, andre enmandsjoller, SUP, windsurfere samt tomandsjoller (fast makker) og kølbåde med to personer (fast makker) eller familier
 • Mindre konkurrencer i klubregi for små grupper af joller eller kølbåde. Hvis flere ønsker at deltage, kræver det planlægning, gruppeopdeling, forskudt afgang/ankomst fra/til havn etc.

Forholdsregler for trænere og instruktører
Anbefalingen om 2 meters afstand er en udfordring for trænere eller andre hjælpere i forhold til fx kæntrede joller eller overbordfaldne sejlere. Derfor anbefales det, at der kun sejles, når forholdene med sikkerhed er gode nok til, at det med overvejende sandsynlighed kan forventes, at man ikke behøver at gå til assistance.

Det anbefales også, at instruktioner gives med god afstand (mindst 2 meter) og fx med aftalte lydsignaler, håndsignaler, flag eller andet.

Generelle råd
Alle bør være opmærksomme på disse generelle råd:
 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Ingen deltager mod egen vilje
 • Alle hygiejneråd følges
 • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage
 • Både, og udstyr bør befinde sig udendørs. Hvis udstyret befinder sig i en hal, kan det hentes af sejlerne eller trænerne enkeltvis
 • Klubbens både, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn (48 timer)
 • Forældre tæller med i begrænsningen på 10 personer og bør derfor alene transportere børn til og fra træning, men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
 • Omklædning og bad sker hjemme
 • Man tager hjem efter endt sejlads eller træning
 • Er man i tvivl, så anlæg et forsigtighedsprincip
 • Klubbens ledere/træneres retningslinjer SKAL efterleves
Nu glæder vi os blot til at komme ud af det forlængede vinterhi og ud på bølgen blå!

Pas på jer selv og hinanden

På bestyrelsens vegne

Nicolai Aistrup Pedersen
Læst 1160 gange, senest 17.04.2021
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben