Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FS Skrevet 28.02.2020
Jfr. klubbens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling  onsdag den 19 august 2020 kl. 19.30 i klubhuset Sanddal Bakke 20.

Det reviderede regnskab 2019 er vedhæftet generalforsamlingsindkaldelsen.
Budget 2020 er ligeledes vedhæftet
Generalforsamling i Fredericia Sejlklub
 
 
Dagsordenen er:  
 
Valg af dirigent.
  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  2. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af plan for aktiviteter for det kommende år.
  5. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg til bestyrelse 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer lige år.
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen hvert år.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år. 
  10. Eventuelt.
Pbv.

Bestyrelsen
Fredericia Sejlklub.
 


FS regnskab 2019

FS regnskab 2019 afdelinger

FS Budget 2020
Læst 582 gange, senest 18.01.2021
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben