Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Undervisning i praktisk sejlads 2020. Skrevet 12.01.2020
Vil du lære at sejle eller bare lære at sejle bedre. Så starter vi undervisningen den 4 maj  i vores 3 skolebåde.

Der er allerede nu åbnet for tilmeldingen på fanebladet: "sejlerskolen" , menupunktet: "tilmelding og betaling" .
Undervisning i praktisk sejlads i en 24 fod sejlbåd. En Spækhugger.

den 12-3-2020 var der 3 pladser tilbage.
Sejlerskolens praktisk aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage og torsdage med start  Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.

Vi tilstræber, at der er højest er 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.
Sikkerhed om bord
Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele
Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl
Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)
Sejlads efter kompas eller vindretning
Anløb af pæle og ankring
Sejlads ud og ind af havnen for sejl eller motor.
Søkort, vigeregler og bøjers betydning.
1 aften hvor der undervise i bogen GAST. Som alle elever får.
16 undervisning dage. Som helst skal være på vandet.
1 aften sejlads i mørke.

Der vil blive en pige besætning.
Der vil blive en besætning, som vil træne til kapsejlads.

Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.

Prisen for Fredericia sejlklubs medlemmer er 1900 kr.
Man betaler her. 

Er man ikke medlem, så skal man bare melde sig ind i Fredericia sejlklub.
Det koster 650 kr Er man et par koster det 850 kr.
Men i skal først betale dem efter Fredericia Sejlklub generalforsamling 
i marts.
Tilmelding foregår på Fredericia sejlklub hjemmeside.
Man betaler her.

Spørgmål.
Torben Lorentsen
53801215
Mail: lorentsen64@gmail.com

Læst 630 gange, senest 29.10.2020
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben