Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Undervisning i praktisk sejlads 2019. Skrevet 26.02.2019
Vil du lære at sejle eller bare lære at sejle bedre ?
Så starter vi undervisning på i maj i vores 3 skolebåde.

Information møde : den 8 April kl 19.00 i Fredericia Sejlklub.
Undervisning i praktisk sejlads i en 24 fod sejlbåd.

Infomøde om praktisk sejlads i Fredericia sejlklub den 8 april kl 19:00. Alle er velkommen. Man skal ikke være medlem for at komme til infomødet.
Sejlerskolens aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage eller torsdag med start sædvanligvis Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.

Vi tilstræber, at der er højest er 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.
Sikkerhed om bord
Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele
Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl
Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)
Sejlads efter kompas eller vindretning
Anløb af pæle og ankring
Sejlads ud og ind af havnen
Søkort, vigeregler og bøjers betydning

Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge ind indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.

Prisen for Fredericia sejlklubs medlemmer er 1900 kr.
Man betaler her.
Er man ikke medlem, så skal man bare melde sig ind i Fredericia sejlklub.
1000 kr for en.
1400 kr for par.
Tilmelding foregår på Fredericia sejlklub hjemmeside.

Der er informationsmøde i klubhuset Mandag d. 8. April 2018 kl 19:00 – Vel mødt! OBS. Tilmelding foregår efter ”Først til mølle” princippet og overtegning kan forekomme.

Spørgmål.
Torben Lorentsen
53801215
Mail: lorentsen64@gmail.com
Læst 933 gange, senest 09.07.2020
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben