Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Indkaldelse til Generalforsamling i Fredericia Sejlklub Skrevet 11.02.2019
Jfr. klubbens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 i klubhuset  Sanddal Bakke 20.

Det reviderede regnskab 2018 er vedhæftet generalforsamlingsindkaldelsen
Generalforsamling i Fredericia Sejlklub
 
 
Dagsordenen er: 
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Forelæggelse af plan for aktiviteter for det kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af en formand (i lige år) og valg af en formand (i ulige år).        
9. Valg af kasserer (i ulige år).   
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.   
11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen hvert år.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år.
13. Eventuelt.  
 
Vel mødt til generalforsamlingen tirsdag den 19. marts 2019.
 
Pbv.

Formandskabet
Fredericia Sejlklub.
 

FS Regnskab 2018
Læst 681 gange, senest 22.01.2020
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben