Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Lanternesejlads. Skrevet 21.08.2018
Lanternesejlads for alle i Fredericia sejlklub og Strib både klub.
Velkommen til Fredericia Sejlklub lanterne sejlads
Fredag den 7 september kl. 18:15
Sejladsen er en tidsbegrænset distancesejlads som går ud på at sejle så langt som muligt og samtidig være tilbage til startpunktet inden for tidsbegrænsningen.
 
Sejladsen formål er at træne praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads.
 
Alle kan deltage, da sejladsen er arrangeret med hovedvægt på at det skal være sjovt og lærerigt natsejlads for sejlerskolen elever.
 
Startlinjen vil af samme grund være Danmarks længste så der er plads til alle, samt at der vil være mulighed for at få tidsreduktion hvis man starter senere så alle har mulighed for en optimal sejler oplevelse.
 
Hvis vejrudsigten melder dårligt vejr vil tidspunkterne for målgang blive ændret, dette vil blive besluttet om onsdagen og meldt ud til alle deltager.

Onsdag den 5 septemberkl. 20.00       Sidste tilmeldingsfrist
Fredag den 7 september   
kl. 18.15       Skippermøde 
Kl. 19.00       Første start tidspunkt
Kl. 19.10       Sidste start tidspunkt
Kl. 23.00       Sidste måltagning
Kl. 23.29       Aflevering af logbogsbladet
Kl. 23.30       resultat af sejladsen

Sejladsbestemmelser
Start går fredag den 7 september mellem kl. 19.00 og kl. 19.10       (GPS tid)
Startlinjen vil være mellem Stribfyr og stenmolen på Fredericia havn, Specialafmærkningen uden for havnen vil ligge på linjen.                                  
Sejlretningen efter start signalet er syd på. Det vil sige at man ikke må sejle efter bane 1, 2 eller 3 lige efter start signalet.
Deltagerne kan frit kombinere bane rækkefølgen, hvor det er opgaven at få så mange sømil sejlet inden måltagningen.
Motor eller andet fremdrivningsmiddel end sejl må kun bruges i begrænset omfang. Eventuel brug skal noteres i logbogsbladet. En betingelse for udvalgets godkendelse er at årsag, tidspunkter og sted for sejladsens afbrydelse og genoptagelse er noteret i logbogsbladet.
Der skal udfyldes korrekt logbogsblad under hele sejladsen: Mærkerunding, sejlskift, vejrændring, brug af motor, strømforhold og passage af mållinjen.
Mållinjen vil være mellem stenmolen på Fredericia havn og mole hoved på ADP,      Mållinjen skal passeres mellem Fredag den 7 september kl. 22:30 og 23:00
Under hele sejladsen vil det være søfartsreglerne der er gældende og ikke kapsejladsreglerne. Der vil blive set meget alvorligt på overtrædelser.
Efter sejladsen skal logbogsbladet afleveres, og sejladsudvalget vil efterfølgende afgøre, de noterede rundinger kan anerkendes som værende korrekt rundet og ud fra dette beregne en vinder af sejladsen. Sejladsudvalget kan ligeledes tildele bonussømil for godt sømandskab, veludført logbogsblad mm.
Ansvarsfraskrivning Deltagelse i stævnet er fuldstændig på egen risiko. Den arrangerende myndighed påtager sig ikke ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under og efter sejladsen. Forsikring Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjepartsansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10.000.000 kr. eller andet tilsvarende valutabevis. Dokumentation herfor skal forevises ved registreringen

Banen 
Alle bøjer skal rundes bagbord.
Hvis vind eller sejlforløb på banen giver bedre mening at man runder styrbord er dette tilladt hvis man ikke gener andre deltager. (mindst 50 meter til andre både)
 
 
Bane 1          Trelde                                                      55:34:22N   10:01:00Ø
                      Specialafmærkning
                      Længde                                                  
 
Bane 2         Skydeafmærkning
                      Specialafmærkning
                      Længde
 
Bane 3         Røjle
                      Specialafmærkning
                      Længde
 
Bane 4         Stribbugt    
                      Specialafmærkning
                      Længde
 
Bane 5          Søspejderne
                      Specialafmærkning
                      Længde
 
Bane 6         Fænø
                      Specialafmærkning
                      Længde

Bane 7          Kolding
                      Specialafmærkning
                      Længde
 
Bane 8         Gamborg
                      Specialafmærkning
                      Længde
 
Bane 9         Stenderup
                      Specialafmærkning
                      Længde
 
Bane 10       Fænø sund
                      Stenderup
                      Specialafmærkning
                      Længde
 
Bane 11        Gamborg
                      Kolding
                      Specialafmærkning
                      Længde

Logbogsbladet
Skipper:
Bådnavn:
Klokken Punkt Runding SB / BB Vind retning Vind styrke Sejlføring Bemærkning
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 


Indbydelse.
Sejladsbestemmelser.
Tilmelding.
Tidsplan.
logbogsbladet.
Banerne.
Læst 371 gange, senest 24.06.2019
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben