Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Parktisk sejlads. Skrevet 06.04.2018
Vi har stadig flere pladser i sejler skolen. Det er nok den billigste måde at komme ud at sejle på.
Sejlerskolens aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage eller torsdag med start sædvanligvis Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.

Vi tilstræber, at der er højest er 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.
Sikkerhed om bord
Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele
Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl
Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)
Sejlads efter kompas eller vindretning
Anløb af pæle og ankring
Sejlads ud og ind af havnen
Søkort, vigeregler og bøjers betydning

Sejlerskolen tilbyder også undervisning i kapsejlads.
Det foregår også i en spækhugger, men om tirsdagen.
De eleverer som vælger at sejle kapsejlads kommer til at følge de tider som ligger under kapsejlads. Husk, I skal nok forvente at møde 45 minnutter før start tiden.
Start tiderne står under kapsejlads og under sejladsbestemmelser.
Sidste år starte vi kl 18:30. Jeres møde tid vil så blive 17:45 ved båden omklædt.
Men det aftaler i med Instruktøren.

Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge  indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.

Første sejlerdag er den 30 april. kl 18 ved bådene.

Prisen for 18 undervisning dag er 1900 kr. for medlemmer.
Hvis man ikke er medlem, så melder man sig bare ind.
Det er den billiste måde at komme ud at sejle på.

Spørgmål.
Torben Lorentsen
53801215
Mail: lorentsen64@gmail.com


Læst 594 gange, senest 17.07.2019
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben