Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Undervisning i praktisk sejlads i en 24 fod sejlbåd. Skrevet 27.03.2018
Infomøde om praktisk sejlads i Fredericia sejlklub den 4 april kl 19:00.Alle er velkommen.Man skal ikke være medlem for at komme til infomødet.
Sejlerskolens aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage eller torsdag med start sædvanligvis Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.

Vi tilstræber, at der er højest er 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.
Sikkerhed om bord
Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele
Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl
Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)
Sejlads efter kompas eller vindretning
Anløb af pæle og ankring
Sejlads ud og ind af havnen
Søkort, vigeregler og bøjers betydning
Sejlerskolen tilbyder også undervisning i kapsejlads.
Det foregår også en spækhugger, om tirsdagen.
De eleverer som vælger at sejle kapsejlads kommer til at følge de tider som ligger under kapsejlads. Husk, I skal nok forvente at møde 45 minnutter før start tiden.
Start tiderne står under kapsejlads og under sejladsbestemmelser.
Sidste år starte vi kl 18:30. Jeres møde tid vil så blive 17:45 ved båden omklædt.
Men det aftaler i med Instruktøren.

Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge ind indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.

Der er informationsmøde i klubhuset onsdag d. 4. April 2018 kl 19:00 – Vel mødt! OBS. Tilmelding foregår efter ”Først til mølle” princippet og overtegning kan forekomme.

Spørgmål.
Torben Lorentsen
5380125
Mail: lorentsen64@gmail.com
Læst 1060 gange, senest 19.07.2019
 
Del denne side på Facebook

Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben