Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Undervisning i Praktisk sejlads 2020. Ændret 22.04.2020
Infomøde Aflyst 
3 pladser tilbage den 12-03-2020
 
Infomøde om praktisk sejlads i Fredericia sejlklub er aflyst.  
 
Sejlerskolens aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage eller torsdag med start sædvanligvis Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.

Vi tilstræber, at der er højest er 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.
Sikkerhed om bord
Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele
Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl
Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)
Sejlads efter kompas eller vindretning
Anløb af pæle og ankring
Sejlads ud og ind af havnen
Søkort, vigeregler og bøjers betydning

Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge ind indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.

Prisen for Fredericia sejlklubs medlemmer er 1900 kr.

Er man ikke medlem, så skal man bare melde sig ind i Fredericia sejlklub.
Tilmelding foregår på Fredericia sejlklub hjemmesideSpørgmål.
Torben Lorentsen
5380125
Mail: lorentsen64@gmail.com


Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben