Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Praktisk sejlads Ændret 27.03.2018
   
Sejlerskolens aktiviteter er henlagt til sommerhalvåret, hvor der er øvelses sejladser i månederne maj, juni, august og september én gang ugentlig på mandage eller torsdag med start sædvanligvis Kl. 18. Undervisningen ombord varer ca. 2 timer.

Vi tilstræber, at der er højest er 3 elever og en instruktør i hver båd, og at sammensætte holdene efter tidligere erfaringer.
Sejladsen foregår i Spækhuggere med udenbords motor og god plads i cockpittet. Ved undervisningen ombord vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, med bl.a.
  • Sikkerhed om bord
  • Bådens opbygning og udstyr, herunder benævnelse af de enkelte dele
  • Sejlads under forskellige vindretninger og vindforhold, herunder rebning (mindskning) af sejl
  • Mand-over-bord-øvelse (bjergningsmanøvre)
  • Sejlads efter kompas eller vindretning
  • Anløb af pæle og ankring
  • Sejlads ud og ind af havnen
  • Søkort, vigeregler og bøjers betydning
Sejlerskolen tilbyder også undervisning i kapsejlads.
Det foregår også en spækhugger, om tirsdagen.
De eleverer som vælger at sejle kapsejlads kommer til at følge de tider som ligger under kapsejlads.    Husk, I skal nok forvente at møde 45 minnutter før start tiden.
Start tiderne står under kapsejlads og under sejladsbestemmelser.
Sidste år starte vi kl 18:30. Jeres møde tid vil så blive 17:45 ved båden omklædt.
Men det aftaler i med Instruktøren.

Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis vejrliget er uegnet til skolesejlads eller ved forhold, der på anden måde gør sejlads uforsvarligt. I tilfælde af uegnet vejrlig vil vi søge ind indendørs. Undervisningen og træningen tilrettelægges med henblik på at eleven kan aflægge duelighedsprøvens praktiske del efter endt kursus forløb.

Der er informationsmøde i klubhuset onsdag d. 4. April 2018 kl 19:00 – Vel mødt! OBS. Tilmelding foregår efter ”Først til mølle” princippet og overtegning kan forekomme.

Spørgmål.
Torben Lorentsen
5380125
Mail: lorentsen64@gmail.com


        Fredericia Sejlklub - Jesper Banks Vej 22, 7000 Fredericia  Se kort    CVR-nr: 73070015   Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia    Send mail til klubben